Sancta Maria Instituut
Mgr. Heylenstraat 37, 2460 Kasterlee
Tel. 014 85 00 46
smik@kogeka.be

Onze visie

Sancta Maria Instituut Kasterlee: S M I K !

SMIK is een gezellige en hartelijke school met een eigen opvoedingsproject dat op vijf pijlers berust: kleinschaligheid, zorg voor anderen, hoog studieniveau, ruime blik op de wereld en inbedding in de scholengemeenschap KOGEKA.


Kleinschaligheid staat bij ons voor laagdrempeligheid. Bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van directie en personeel zijn onze basishouding, waardoor betrokkenheid en het wij‑gevoel versterkt worden.

Zorg voor anderen betekent dat we onze leerlingen leren rekening houden met elkaar en hen bewust leren omgaan met relaties. We trachten op een actieve manier het welbevinden van elke leerling te verhogen en kunnen hierbij steeds rekenen op het belangeloos engagement van alle personeelsleden om echte kwaliteit te garanderen.

SMIK stelt alles in het werk om bij haar leerlingen een hoog studiepeil te bereiken in een leeromgeving waar leerlingen permanent worden uitgedaagd op verschillende niveaus. Levensechte lessen waarin verschillende werkvormen aan bod komen, gebracht door bezielende leerkrachten, vormen de kern van ons kwaliteitsonderwijs. In dit kader is het bevorderen van zelfgestuurd leren een belangrijke doelstelling in effectief en levenslang leren.

SMIK wil vanuit het landelijke Kasterlee een ruime blik op de wereld bieden. We hebben niet enkel aandacht voor de cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen, maar willen hen ook opvoeden tot evenwichtige en maatschappijkritische jongvolwassenen met een brede kijk op de wereld. Via projectwerk en internationale uitwisselingen willen we respectievelijk het sociaal engagement van onze leerlingen stimuleren en hun culturele bagage verrijken.

Doordat SMIK ingebed is in de scholengemeenschap KOGEKA wordt haar beleidsvoerend vermogen op pedagogisch, materieel en financieel gebied verhoogd. Daardoor kunnen we nog meer investeren in kwaliteitsonderwijs.

Waar staan wij voor? Het zit allemaal in de vier letters:

S zoals in Sterk (lees meer)

M zoals in Maatschappijgericht (lees meer)

I zoals in Innovatief (lees meer)

K zoals in Klein (lees meer)

© KoGeKa 2011 - Mixed by Aroma Communicatie.