Sancta Maria Instituut
Mgr. Heylenstraat 37, 2460 Kasterlee
Tel. 014 85 00 46
smik@kogeka.be

Historiek

Historiek

De voorloper van het SMIK werd door de zusters van Vorselaar kort na WO II opgericht, in 1947. Het was een landelijke huishoudschool voor meisjes en ze huisde in haar geheel in de huidige eetzaal van de Vrije Basisschool De Waaier. Na een omzwerving via het voormalig hotel-restaurant ‘Hoge Mouw’ op de Markt (1959) – nu supermarkt Delhaize - , belandde de school in de Mgr. Heylenstraat (1966). Aanvankelijk bood ze alleen lager middelbaar beroepsonderwijs aan, in de richting Landbouwhuishoudkunde, in 1966 herdoopt in Familiale hulp, maar geleidelijk groeide ze uit tot een volwaardige, zesjarige secundaire school en vanaf 1983 studeerden er leerlingen af in de richtingen Kleding (omvorming van Familiale hulp) en Bureelwerken (later Kantoorwerken, nog later Kantoor). In 1986-1987 werden daar nog een zevende jaar Kantoorautomatisering (nu Kantooradministratie en gegevensbeheer) en Mode en Maatconfectie – Verkoop aan toegevoegd. In 2003 ging helaas de richting Kleding ter ziele.

Ondertussen (1959) had de congregatie van Vorselaar, met enige hulp vanuit het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen, ook  een school voor algemeen lager secundair onderwijs opgericht in Kasterlee. Ze nam haar intrek in de lokalen van de huidige Gemeentelijke Basisschool De Vlieger (toen lagere meisjesschool), die aan het klooster grensden. In 1962 werden de gebouwen van de gemeenteschool verlaten en de humaniora verhuisde naar de lokalen van de kleuterschool (gebouwen naast het klooster en nu behorend tot het klooster), want die had intussen ook haar nieuwbouw betrokken (waar ze nog gevestigd is). In 1970 kwam ze naar de Pater Damiaanstraat (huidig Blok 2) en kreeg dezelfde directie als de huishoudschool, maar bleef wel een zelfstandige ASO-school. In 1970 startte men ook een TSO-richting op (Techniek–Wetenschappen). Geen voor de hand liggende keuze, zeker niet voor meisjes, maar het werd een succes en in 1976 waren zij de eerste achttienjarigen die afstudeerden in Kasterlee!

In 1981 fusioneerden de ASO-, BSO- en TSO-scholen, die toch al organisatorisch verstrengeld waren, tot het Sancta Maria Instituut. In 1983 kwamen de eerste jongens op de schoolbanken zitten en in 1989, bij de invoering van de eenheidsstructuur, zagen de zusters hun kans schoon om ook het ASO (eindelijk) uit te bouwen tot een zesjarige structuur. Gevolg: in 1995 studeerden de eerste leerlingen in de studierichtingen Moderne talen-Wetenschappen (MTWE) en Moderne talen-Wiskunde (MTWI) af. Sinds 2005 is daar nog Economie-Wiskunde (ECWI) bijgekomen.

      

1999 was voor het SMIK een zeer belangrijk jaar. Op 1 september gingen de acht scholen van het katholiek secundair onderwijs in Geel en Kasterlee samen in een nieuwe scholengemeenschap en werden zij geleid door één nieuw samengestelde inrichtende macht. De regio Geel kreeg in feite één katholieke school met acht vestigingen: zeven in Geel en één in Kasterlee. KOGEKA was geboren (Katholiek Onderwijs Geel Kasterlee) : vijf inrichtende machten, waarvan de ene al meer op zijn onafhankelijkheid stond dan de andere, brachten hun scholen onder bij één nieuw schoolbestuur om in de toekomst intens te kunnen samenwerken (waar men tot dan toe elkaar vaak beconcurreerd had). Er was veel gezond verstand, goede wil en toekomstvisie voor nodig, maar in Geel en Kasterlee durfde men de stap zetten die op vele andere plaatsen uit- of afgesteld werd: één scholengemeenschap, één inrichtende macht.

Sinds de interne herstructurering in 2001 draagt het SMIK met enige fierheid het nummer 1. Administratief heet de school KOGEKA 1.

 

 

© KoGeKa 2011 - Mixed by Aroma Communicatie.