Sancta Maria Instituut
Mgr. Heylenstraat 37, 2460 Kasterlee
Tel. 014 85 00 46
smik@kogeka.be

Overlegorganen

Schoolraad (lees meer)

Ouderraad (lees meer)

Leerlingenraad (lees meer)

Pi-kar (directieraad) (lees meer)

CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) (lees meer)

© KoGeKa 2011 - Mixed by Aroma Communicatie.