Sancta Maria Instituut
Mgr. Heylenstraat 37, 2460 Kasterlee
Tel. 014 85 00 46
smik@kogeka.be

Info schooljaar 2017-18

Bestellen van boeken

Bij een nieuw schooljaar horen nieuwe boeken. Om de start van het nieuwe schooljaar vlot te laten verlopen, willen we ervoor zorgen dat elke leerling vanaf de eerste schooldag over zijn of haar boeken kan beschikken. De (werk-en huur-)boeken kunnen besteld worden via de webshop van Campinia Media. De bestelling voor komend schooljaar gebeurt dus volledig online, via de website: www.kogeka-shop.be. Gelieve bij problemen met de bestelling Campinia Media te bellen, niet de school. Meer uitleg over bestelling en levering van boeken in de documenten hieronder.

pdf

info boekenverkoop 310.69 KB

pdf

handleiding bij bestellen van boeken 931.62 KB

Tijdens de zomervakantie kan je inschrijven

 • van zaterdag 1 juli 2017 t.e.m. vrijdag 7 juli 2017 en
 • van woensdag 16 augustus 2017 t.e.m. donderdag 31 augustus 2017
 • Op werkdagen van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u. Op zaterdag van 9 u. tot 12 u.

Neem zeker volgende documenten mee:

Voor nieuwe leerlingen van het 1e jaar:

 • je identiteitskaart of kids-ID
  OF SIS-kaart en trouwboekje
  OF SIS-kaart en uittreksel uit de geboorteakte;

 • het getuigschrift ofwel het attest basisonderwijs;

 • het laatste rapport uit het basisonderwijs;

 • de BASO-fiche (indien beschikbaar);

 • het advies CLB (enkel voor leerlingen die een getuigschrift van het basisonderwijs hebben behaald en die kiezen voor het 1e leerjaar B).

 Voor nieuwe leerlingen in de overgangsjaren:

 • identiteitskaart;
 • oriënteringsattest(en);
 • rapport van vorig schooljaar;

en andere aanvullende documenten of attesten (indien van toepassing)


Opgelet: leerlingen met GON-begeleiding schrijven zich best zo snel mogelijk in. Zo kan er op voorhand overlegd worden en krijgen de betrokken leerkrachten tijdig de nodige informatie m.b.t. uw kind.

Om de inschrijvingen vlot te laten verlopen, vragen we om bij voorkeur in te schrijven vóór vrijdag 7 juli 2017.


Vanaf 1 september 2017 kan je inschrijven tijdens de schooluren en op woensdagnamiddag tot 16.00 u.

Start schooljaar 2017-18

De lessen herbeginnen op vrijdag 1 september 2017

 • om 08.25 u. voor de eerste jaren
 • om 09.00 u. voor de tweede jaren
 • om 10.00 u. voor de 3de t.e.m. 6de jaren.

De namiddag is lesvrij.

© KoGeKa 2011 - Mixed by Aroma Communicatie.