Sancta Maria Instituut
Mgr. Heylenstraat 37, 2460 Kasterlee
Tel. 014 85 00 46
smik@kogeka.be

Europese projecten

RoemeniŽ februari 2017

Over het hoe en waarom van Europese projecten

1. Waarom Europese projecten?

 • Onze jongeren leven niet meer “onder de kerktoren”. De grenzen van Vlaanderen en België vervagen steeds meer, terwijl Europa meer en meer hun leefwereld binnendringt. In de virtuele wereld is de mondialisering compleet...
 • Toch zijn er nog heel wat vooroordelen te ontkrachten over de verschillende volkeren van Europa. Dat kan best door rechtstreeks contact, zodat de deelnemers de kans krijgen de “anderen” te ontdekken en hun horizon te verruimen. 
 • Op die manier leren de deelnemers de culturen van Europa van binnenuit kennen en waarderen. 
 • Zo zullen zij de verscheidenheid in Europa ervaren als een verrijking, niet als een bedreiging.
 • Bovendien bevorderen Europese projecten ook de praktische talenkennis.


2. Wat houdt een Europees project in?

 • Een Europees project is een samenwerkingsverband tussen verschillende partnerscholen in Europa. Er bestaan zowel bilaterale als multilaterale projecten. Als rekening gehouden wordt met een aantal richtlijnen en de juiste aanvraagprocedure gevolgd wordt, dan kan zo’n Europees project erkend en gesubsidieerd worden binnen het Europese onderwijsprogramma Comenius.
 • Elk Europees project loopt over twee schooljaren. 
 • Binnen zo’n Europees project wordt een thema gekozen en worden afspraken gemaakt over het te bereiken doel en de daartoe uit te voeren (leerlingen)activiteiten. 
 • Tijdens de uitwisseling kunnen leerlingen dan de resultaten van de projectactiviteiten aan elkaar voorstellen of gezamenlijke projectactiviteiten uitvoeren.
 • Indien mogelijk worden de eindproducten van het project gepubliceerd op papier, video, CD-ROM, ...


3. Hoe zijn leerlingenuitwisselingen georganiseerd?

 • Uitwisselingen zijn nuttig, maar niet verplicht! Zij behoren niet tot het "leerstofpakket".
 • Er wordt niet geselecteerd. Alle geïnteresseerde leerlingen kunnen deelnemen. 
 • Uitwisselingen vragen een serieuze investering aan tijd en inspanning. Naar goede gewoonte bereiden wij elk project terdege voor samen met de leerlingen. Dit gebeurt gedeeltelijk buiten de lesuren. Wie daar problemen in ziet, schrijft zich beter niet in. 
 • Uitwisselingen zijn een schoolactiviteit. De deelnemers dienen zich dan ook te houden aan de gemaakte afspraken en het officiële programma, zelfs als de uitwisseling in een vakantieperiode valt. Wie uitsluitend geïnteresseerd is in het buitenlandse nachtleven, kan zich beter niet inschrijven.
 • Wie "niet goed is in talen", moet zich absoluut niet laten afschrikken. De ervaring leert dat het, eens ginder, meestal nogal meevalt met die gebrekkige talenkennis. Bovendien kunnen net deze leerlingen een dergelijke praktijkervaring het best gebruiken! Het komt er tijdens uitwisselingen niet in de eerste plaats op aan perfect Frans of Engels of Duits te spreken, wel het (zo goed mogelijk) te durven. Eens de drempel overschreden, geldt het spreekwoord: oefening baart kunst... 
 • Uitwisselingen kunnen tijdens vakantieperiodes vallen, maar ook tijdens lesweken. Omdat we met groepen geïnteresseerde leerlingen werken over alle klassen heen, gaan de lessen in principe gewoon door. De reizigers worden verondersteld de gemiste leerstof op eigen kracht in te halen! 
 • Alle deelnemers verblijven in gastgezinnen, in principe één gast per gezin. Dit bevordert het gebruik van vreemde talen en de kennismaking met de cultuur van het gastland. De ervaring heeft ons geleerd dat dit niet alleen de goedkoopste manier is om in het buitenland te verblijven, maar ook de aangenaamste en leerrijkste. De deelnemers zullen kennis maken met het dagdagelijkse leven in het gastland, niet met de toeristische façade. 
 • Dit systeem berust echter op wederkerigheid: wie zich inschrijft voor een uitwisseling, moet in principe bereid zijn ook een gast in huis te ontvangen. 
 • Reizen kost geld. Dankzij het gratis verblijf in een gastgezin kunnen wij de prijs telkens zo laag mogelijk houden. Meestal blijft enkel de kostprijs van het vervoer en de accommodatie in een grootstad over. Schept dit toch problemen voor het gezin van een leerling, dan kan ook daar, in overleg met de directie van onze school, een regeling voor getroffen worden. 
 • De school heeft voor al haar leerlingen een reisbijstandsverzekering afgesloten. Deze dekt alle gebruikelijke kosten bij een ongeval tijdens de reis naar of het verblijf in het buitenland.

Het programma van een uitwisseling is doorgaans een smaakvolle cocktail van lessen, studiereizen, socio-culturele activiteiten en toeristische uitstapjes. Onnodig te vertellen dat dit een bijzonder genietbaar recept is om de culturele horizon van onze leerlingen te verbreden...

Internationalisering KOGEKA (lees meer)

Schoolprojecten: Comenius (lees meer)

Buitenlandse stages: Leonardo Da Vinci (lees meer)

© KoGeKa 2011 - Mixed by Aroma Communicatie.