Sancta Maria Instituut
Mgr. Heylenstraat 37, 2460 Kasterlee
Tel. 014 85 00 46
smik@kogeka.be

Economie - Wiskunde Kasterlee (ASO)

Terug naar studierichtingen

In algemene economie wordt er op een meer analytische manier ingegaan op bepaalde algemene economische principes die in de tweede graad werden behandeld. De leerlingen worden ook vertrouwd gemaakt met nieuwe economische vraagstukken zoals (niet-)competitieve markten, inkomensvorming, armoede, bruto binnenlands product als welvaartsindicator van een land...

In het bedrijfseconomische luik komen volgende problemen aan bod: ondernemen is visie ontwikkelen, toegevoegde waarde creëren en verdelen, samenwerken en prestaties evalueren. De in de tweede graad verworven onderzoeks-, metacognitieve, sociale en affectieve vaardigheden worden verder ontwikkeld, met de leerkracht als coach. Actuele informatie, een bedrijvenspel en bedrijfsbezoeken maken de leerstof levensecht.

Met 5 uren economie en 6 uren wiskunde is dit een studierichting die een grote motivatie en goede studieaanpak vraagt. Je aanleg en interesse zullen een belangrijke rol spelen bij je keuze . De klassenraad in het vierde jaar zal je helpen met een advies.

Voor wie is deze richting?

Wat na deze opleiding?

Welke vakken volg je?

VakType 5 de jaar 6 de jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Biologie AV 1 1
Chemie AV 1 1
Duits AV 1 1
Economie AV 5 5
Engels AV 2 2
Esthetica AV 1 1
Frans AV 3 3
Fysica AV 1 1
Geschiedenis AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Wiskunde AV 6 6
Totaal  32 32
Informatiefiche SMK 3de graad (kleur)
Informatiefiche SMK 3de graad (grijs)

© KoGeKa 2011 - Mixed by Aroma Communicatie.